Yolcu Güvenliği

Yolcu Güvenliği

Şehir Hatları A.Ş. , global dünyadaki deniz yolcu taşımacılığı uygulamalarını yakından takip etmekte, ISM Code (Emniyet Yönetin Sistemi) çerçevesinde emniyet ve güvenlik tedbirleri açısından etkin bir yol izlemeye ve ortak akıl ile son teknolojileri kullanmaya devam etmektedir.

Güvenlik uygulamalarının birincil amacı, gerçek ve algısal güvenlik düzeyini iyileştirerek yolcu ve personelin huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Şehir Hatları alınan güvenlik tedbirleri, genel itibari ile 3 ana unsurdan oluşmaktadır.

İnsan

İskelelerin turnike alanlarında, nokta nöbeti tutan resmi üniformalı güvenlik görevlileri; yolcuya açık diğer alanlarda ise devriye hizmeti veren güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Şehir Hatları A.Ş.’nin kuruluşundan bugüne kadar uygulanmakta olduğu; yanıcı, parlayıcı, patlayıcı vb. maddelerle iskele ve deniz araçlarına giriş yapılması yasak olduğundan güvenlik personelleri, dedektör ile üst araması, çanta ve paket kontrolü yapmaktadır. İskelelerde resmi üniformalı güvenlik görevlilerinin yanı sıra, sivil olarak görev yapan güvenlik görevlileri de mevcut bulunmaktadır. İskelelerde güvenlik personeli dışında İstanbul Emniyet Müdürlüğü de sivil ve zaman zaman da resmi polis memurları bulundurmakta ve koordineli bir şekilde çalışılmaktadır.

Acil durumlarda, güvenlik görevlilerinin yanı sıra iskelede bulunan diğer personeller de(iskele amirleri, gemi personeli, temizlik personelleri vb. ) bulundukları alanları kontrol etmekle sorumludurlar. Olası bir acil durumda söndürme, tahliye vb. işlemlerini yapacak personel ve görev dağılımı belirlenmiştir. Konularına göre yapılan tatbikat ve eğitimler de belirli periyotlar ile tekrarlanmaktadır.

Güvenlik

İskele ve gemilerde, bariyerler, turnikeler ile aydınlatma sistemleri, önleyici ve yol gösterici ikaz levhaları mevcuttur.

Teknik

İskele ve Gemilerde halka açık/kapalı tüm alanlar, ileri teknoloji ürünü kameralar ile izlenip kayıt altına alınmaktadır. Elektronik güvenlik sistemleri ile çözümler geliştirilmektedir. Bu amaçla güvenlik kameraları, geçiş kontrol sistemleri, yangın ihbar/söndürme sistemleri ve acil anons sistemleri kullanılmaktadır. Sonrasında bu cihazlar acil durum yönetimini desteklemek için kullanılmaktadır.

Görev Alanlarımız

Şehir Hatlarına A.Ş. ‘ye ait iskeleler, binalar, atölyeler ve deniz araçlarıdır.

Güvenlik Hedeflerimiz
  • Güvenlik seviyesini ve hissini arttırmak,

  • Önleyici tedbirlere ağırlık vermek,

  • Teknolojiden daha fazla yararlanmak,

  • Yolcu ve personelimizin güvenlik tedbirlerimize katılımını sağlamak.

  • Olayları erken algılama ve önlem