Yolculuk Kuralları

Yolculukta Dikkat Edilmesi Ve Uyulması Gereken Kurallar

Kaliteli ve standart toplu taşımacılık hizmeti sunmayı hedefleyen Şehir Hatları A:Ş., tarafından, deniz taşıtlarını kullanan yolcuların uyması gereken kurallar belirleniyor.

 • 6 yaşından küçük çocuklar ile ücretsiz geçiş hakkı kanunla belirlenmiş yolcular dışında, tüm yolcular ücrete tabii tutuluyor. Yolcuların seyahatleri sırasında, elektronik bilet, İstanbulkart kart ile gerekli durumlarda seyahat kartlarını görevlilere göstermeleri gerekiyor. Mavi kart, indirimli, ücretsiz, öğrenci gibi şahsi kullanıma özel kartların üçüncü kişiler tarafından kullanılması durumunda, görevlilerin karta el koyma yetkisi bulunuyor.

 • İndirimli geçiş hakkı bulunan kartların sahibi kişiler, indirimli kartlarını validatörlerde okutarak geçiş yapmak zorunda bulunuyor. Bu kartların sahipleri dışında kullanılması durumunda, kartlara el konuluyor.

 • Yolcular tarafından iskele alanları ve deniz araçlarının temiz tutulmasına özen gösterilmesi, son derece önem taşıyor.

 • 4207 sayılı kanun uyarınca; toplu taşıma araçları ve iskelelerin bekleme alanlarında tütün, tütün mamulleri ve tütün taklidi yapan cihazlar kullanılamıyor.

 • Görevlilere ve diğer yolculara sorumlu ve saygılı şekilde davranılması, yüksek sesle konuşulmaması, müzik çalarların diğer yolcuları rahatsız edici şekilde yüksek sesle dinlenmemesi gerekiyor.

 • İskele alanları ve deniz araçları içerisinde, canlı müzik çalınması/yapılması izne tabii tutuluyor.

 • İskele alanları ve deniz araçlarında, ticari ve eğitim amaçlı fotoğraf çekimi izne bağlı olarak gerçekleştirilebiliyor.

 • Denizde tehlikeli yüklerin taşınmasıyla ilgili uluslararası “IMDG CODE” sözleşmesi kapsamında bulunan her türlü yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif içerikli yüklerin, Şehir Hatları A.Ş. bünyesindeki deniz araçlarında taşınması yasak kapsamında bulunuyor.

 • İskele alanları ve deniz araçlarında meydana gelebilecek hasar veya acil temizlik ihtiyacı durumunu, Şehir Hatları A.Ş. personeline veya görevliye bildirmek önem taşıyor.

 • Deniz araçlarında azami 30 kilodan veya 50 litreden büyük yükler için ek ücret uygulaması yapılıyor.

 • İskele alanları ve deniz araçlarında karşılaşılabilecek şüpheli paket, acil sağlık sorunu, denize düşme, yangın, sabotaj, taciz ve saldırı gibi acil durumlarda, en yakın görevliye doğrudan ihbarda bulunulması ve panik yapmadan görevlilerce yapılan anons/yönlendirmelere uyulması zorunlu kılınıyor.

 • İskele ve deniz araçlarında karşılaşılabilecek acil durumlarda, araç içerisinde veya iskele alanlarında bulunan yangın söndürme tüpü ve yangın ihbar butonu benzeri acil durum müdahale ekipmanlarının kullanılması gerekiyor.

 • İskele alanları ve deniz araçlarına izinsiz girişler yapılmaması, yolcu girişlerinin mutlaka belirlenmiş olan kontrol noktalarından sağlanması ve “Girilmez” levhası bulunan alanlara girilmesi kesinlikle yasaklanıyor.

 • İskele alanlarındaki yolcuların iskele personelinin talimatı dışında, iskele sahasına çıkması, yasak kapsamında ele alınıyor.

 • İskele alanları ve deniz araç içlerinde paten, kaykay gibi araçlar ile yolculuk edilmemesi önem kazanıyor.

 • Deniz araçları, kapasitesi dolduğunda, sefer saatinden önce hareket ediyor.

 • Deniz araçlarında ve iskelelerde, güvenlik bantlarının ihlal edilmesi ve araçlara iskele verilmeden önce inilmesi ve binilmesi yasaklı kılınıyor.

 • Deniz araçlarında halat mahalline girilmesi ile halat mahallinde yolculuk edilmesi yasaklanmış bulunuyor.

 • İskele alanları ve deniz araçlarında görevli personel tarafından yapılan her türlü duyuruya ve verilen her türlü talimata uyulması, can güvenliği açısından zorunluluk içeriyor.

 • İskele alanı ve deniz araçlarında; görme engellilere refakat eden kılavuz köpekler ve kafeste taşınma koşuluna uyan küçük kafes hayvanları ile yolculuk yapılabiliyor.

 • Herhangi bir şekilde serbest kaldığında, diğer yolculara zarar verebilecek yırtıcı, zehirli hayvanlar, sürüngen türleri ve av hayvanı olarak kullanılabilecek kuş türleri iskele alanları ile deniz araçlarına kabul edilmiyor. 

 • Kurallar çerçevesinde; iskele alanları ve deniz araçlarına girişine izin verilen hayvanlar ile ilgili sorumluluk, onlara refakat eden kişilere ait bulunuyor. Bu kapsamdaki hayvanların herhangi bir biçimde kafesinden ya da sahibinin kontrolünden kurtularak, emniyet ve güvenlik tedbirlerini tehlikeye sokup işletmeyi aksatacak davranış göstermesi durumunda, refakatçileri sorumlu tutuluyor.

 • Deniz araçlarında veya iskele alanlarında unutulan kayıp eşyalar için Alo 153 (Beyaz Masa) ile iletişim kurulabiliyor. Diğer sorular için iletişim sayfasına başvurulabiliyor.