İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Çalışanların Yaşam Bütünlüğünü Korumaya Yönelik Uygulamalar Gerçekleştiriliyor

İstanbul Şehir Hatları A.Ş., geliştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ile tüm faaliyetlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kurum bu hedef doğrultusunda; tüm çalışma alanlarında iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit edip ortadan kaldırmayı planlıyor.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Örnek Kuruluş

İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki gelişmeleri takip ederek, uygun ekipman ve teknolojiler kullanmayı ve sektörde örnek kuruluş olmayı amaçlayan İstanbul Şehir Hatları A.Ş., İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına her kademedeki çalışanlarının katılımını sağlamaya çalışıyor.

Taahhüt

İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerinin benimsenmesi için çalışanlarına, alt işveren/taşeron çalışanlarına, ziyaretçilere ve stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdüren kurum, tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı taahhüt ediyor.